Vinland Saga

Vinland Saga Chap 195

Truyền Thuyết Miền Đất Hứa

Yukimura, Makoto
đang cập nhật
31,784
TruyenTranh24: Chín năm về trước, một nhà du hành người Iceland có tên là Thorfinn muốn gặp chốn thiên đường có tên là Vinland. Nhưng một ngày, người Viking tới làng của Thorfinn với đội trưởng ma mãnh của họ là Askeladd và đã giết cha của cậu bé là Thors,. Sau cái chết của cha, Thorfinn tham gia hạm đội của Askeladd nhằm trả thù cho cha cậu.

Chapter 195
Vinland Saga chap 195 hinh 1Vinland Saga chap 195 hinh 2Vinland Saga chap 195 hinh 3Vinland Saga chap 195 hinh 4Vinland Saga chap 195 hinh 5Vinland Saga chap 195 hinh 6Vinland Saga chap 195 hinh 7Vinland Saga chap 195 hinh 8Vinland Saga chap 195 hinh 9Vinland Saga chap 195 hinh 10Vinland Saga chap 195 hinh 11Vinland Saga chap 195 hinh 12Vinland Saga chap 195 hinh 13Vinland Saga chap 195 hinh 14Vinland Saga chap 195 hinh 15Vinland Saga chap 195 hinh 16Vinland Saga chap 195 hinh 17Vinland Saga chap 195 hinh 18Vinland Saga chap 195 hinh 19Vinland Saga chap 195 hinh 20Vinland Saga chap 195 hinh 21Vinland Saga chap 195 hinh 22Vinland Saga chap 195 hinh 23Vinland Saga chap 195 hinh 24Vinland Saga chap 195 hinh 25Vinland Saga chap 195 hinh 26
Chapter 195
Chap mới nhất