Chiko-tan, Kowareru

Chiko-tan, Kowareru Chap 60

Chiko-tan, Kowareru

Imai Yuu
đang cập nhật
13,670
TruyenTranh24: Thanh niên có fetish giọng nói, Oosaka Ryuuhei, muốn nghe được giọng nói của cô bạn cùng lớp lập dị và xa lánh mọi người, Miyahara Chiko. Sau vài tình tiết này nọ, cậu nói rằng muốn ở bên cạnh và bảo vệ Chiko-tan. Nói thì hay lắm nhưng... Chẹp, đọc qua chương 1 sẽ rõ

Chapter 60
Chiko-tan, Kowareru chap 60 hinh 1Chiko-tan, Kowareru chap 60 hinh 2Chiko-tan, Kowareru chap 60 hinh 3Chiko-tan, Kowareru chap 60 hinh 4Chiko-tan, Kowareru chap 60 hinh 5Chiko-tan, Kowareru chap 60 hinh 6Chiko-tan, Kowareru chap 60 hinh 7Chiko-tan, Kowareru chap 60 hinh 8Chiko-tan, Kowareru chap 60 hinh 9Chiko-tan, Kowareru chap 60 hinh 10Chiko-tan, Kowareru chap 60 hinh 11Chiko-tan, Kowareru chap 60 hinh 12Chiko-tan, Kowareru chap 60 hinh 13Chiko-tan, Kowareru chap 60 hinh 14Chiko-tan, Kowareru chap 60 hinh 15Chiko-tan, Kowareru chap 60 hinh 16Chiko-tan, Kowareru chap 60 hinh 17Chiko-tan, Kowareru chap 60 hinh 18Chiko-tan, Kowareru chap 60 hinh 19Chiko-tan, Kowareru chap 60 hinh 20
Chapter 60
Chap mới nhất